Přihlášené týmy

Přihlášky: podávejte vyplněním online formuláře, nejpozději do 31.7. 2022Přehled přihlášených týmů:


  1.  FBC Vikings Kopřivnice
  2. ???
  3. ???
  4. ???
  5. ???
  6. ???