TOUR DE CLUB zavítá do Kopřivnice!

tdc

V pondělí 16. března do našeho oddílu přijedou zástupci z Českého florbalu - regionální metodik, dva zkušení trenéři a jeden hráč či hráčka z nejvyšší české soutěže. Výše zmíněná sestava u nás realizuje mini-školení pro trenéry a rodiče. Dále odvede ukázkový trénink, kdy s Vašimi dětmi bude trénovat hráč či hráčka z elitní soutěže. Cílem je ukázat trenérům a rodičům, co by se v dané kategorii mělo na tréninku učit, jak by se to mělo učit a zdůvodnit, proč by se to mělo učit.

Základní body Vám nastiňujeme níže:

CO – obsah tréninku

   • Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu
   • Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně
   • Úvod tréninku realizujeme formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku
   • Hlavní část tréninku realizujeme herní formou a do průpravných cvičení vkládáme soutěžní prvky
   • V tréninku pracujeme s dětmi ve skupinkách i individuálně
   • Hra na malém prostoru je základem našeho tréninku

JAK – způsoby učení

   • Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink
   • Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci
   • Odpovědnost za výkon necháváme převzít samotné děti
   • Ve cvičení záměrně zaměřujeme pozornost dětí na klíčové body techniky
   • S obtížností cvičení pracujeme individuálně
   • Chválíme činnost a energii vloženou do úsilí, nikoliv hráče samotné
   • V komunikaci používáme otevřené otázky a vyvarujeme se slovíčka NE

PROČ – důvody k nastíněnému obsahu tréninku

   • V rámci zachování zdraví respektujeme věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte
   • Obsah cvičení a her je v souladu  s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami
   • Při komunikaci aplikujeme nejnovější poznatky z psychologických výzkumů

Akce proběhne na hale SOU od 16:30 hodin.

Pro přidávání komentářů je nutné se registrovat a přihlásit.