Valná hromada klubu 2020

Valná hromada se bude konat 19.06.2020 stejně jako minulý rok v bistru Skurka (Záhumenní 1151/2, 742 21 Kopřivnice) od 17:45. Původní plánovaný termín valné hromady 2020 jsme museli z důvodu pandemie COVID 19 posunout na pozdější termín. Příznivější epidemiologická situace již nyní dovoluje tréninky na hale v max. počtu 100 lidí za dodržení zvláštních hygienických předpisů. Počítáme s rozvolnění aktuálních omezení a s otevřením vnitřních prostor restaurací od 25. května jak je avizováno vládou České republiky.

V případě že nebudou otevřeny vnitřní prostory restaurací jak je predikováno a bude možné shromáždění do 100 osob, uskuteční se VH na hale SOU v Kopřivnici (Husova 1340/9, Ptačí čtvrť, 742 21 Kopřivnice). Prosíme všechny členy, kteří se účastní VH, aby dodrželi hygienická nařízení platná v termín konání VH. Tato opatření budou kontrolovány při vstupu a prezentaci členu na VH.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové klubu. Právo hlasovat mají pouze ti, kteří v den konání dovršili zákonnou hranici 18 let. Na programu jednání je řada důležitých bodů a mělo by být povinností každého člena se valné hromady zúčastnit.

Program valné hromady:

1. Prezentace od 17:30.
( pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude valná hromada usnášeníschopná v počtů členů, kteří se na VH dostaví a bude začínat v 18:00, program VH zůstává totožný )
2. Volba a zpráva mandátové komise.
3. Schválení programu VH.
4. Volba ověřovatele zápisu.
5. Zpráva o činnosti klubu.
6. Zpráva o hospodaření klubu.
7. Zpráva revizní komise (za rok 2019).
8. Zpráva o činnosti výkonného výboru klubu.
9. Zpráva o družstvech na příští sezónu.
10. Návrhy na změny stanov a interních předpisů.
11. Diskuze.
12. Usnesení.
13. Závěr.

Pro přidávání komentářů je nutné se registrovat a přihlásit.