Proběhla 37.valná hromada klubu

V pátek 19.06. 2020 proběhla valná hromada zapsaného spolku FBC Vikings Kopřivnice. Z důvodu pandemie Covid 19 proběhla valná hromada s měsíčním zpožděním. Místem valné hromady bylo jako obvykle bistro Vladimír Skurka.

Po zvolení mandátové komise, schválení programu a volbě ověřovatele zápisu byly předneseny zprávy o činnosti klubu, hospodaření, revizní komise a o činnosti výkonného výboru. Valné hromady se zúčastnilo 15 členů s možnosti hlasovat o návrzích, přednesených předsedou klubu Filipem Bordovským. Dalším bodem byla zpráva o přihlášených družstvech na příští sezónu. Do sezóny 2020/2021 byl nově přihlášen dívčí tým starších žaček. Celkem bylo přihlášeno 11 družstev. Předposledním bodem byl návrh předsedy klubu na zvýšení členských příspěvků, které členové VH hromady schválili.

Kompletní materiály z valné hromady 2020 budou v nejbližší době k dispozici na webových stránkách.

Pro přidávání komentářů je nutné se registrovat a přihlásit.