Proběhla 38. valná hromada klubu

V pátek 21.05. 2021 proběhla valná hromada zapsaného spolku FBC Vikings Kopřivnice, na které bylo zvoleno nové vedení klubu.

Valné hromady se zúčastnilo 19 členů s možnosti hlasovat o návrzích, přednesených předsedou klubu Filipem Bordovským. Po zvolení mandátové komise, schválení programu a volbě ověřovatele zápisu byly předneseny zprávy o činnosti klubu, hospodaření, revizní komise a o činnosti výkonného výboru.

Na řadu přišly body, týkající se volby statutárního orgánu, výkonného výboru a kontrolní komise. Do statutárního orgánu byl opětovně zvolen předseda klubu Filip Bordovský a tajemník Robert Socha. Jednatel klubu Milan Uvíra předem avizoval nekandidovat na tuto pozici a jako nový jednatel byl zvolen Jan Koliba.

Ve stejném složení jako jsou statutární zástupci si valná hromada schválila výkonný výbor, který bude vykonávat svou funkci po následující tři roky. Do kontrolní komise byl zvolej Dušan Hejč, Libor Fojtík a jako nový člen kontrolní komise Josef Kusz. Kontrolní komise si zvolí mezi sebou ještě předsedu kontrolní komise.

Valná hromada dále pověřila nový výkonný výbor přihlášením družstev na novou sezónu 2021/22. Předseda klubu Filip Bordovský informoval valnou hromadu o výši členských příspěvků na novou sezónu, které zůstávají stejné jako v minulé sezóně. Dále si valná hromada odsouhlasila vrácení členských příspěvků za uplynulou sezonu. Členům, kteří uhradili členské příspěvky na celou sezónu, bude vráceno 75% z uhrazených členských příspěvků a členům, kteří uhradili členské příspěvky na polovinu sezony, bude vráceno 50% z uhrazených členských příspěvků. Členové, kteří neuhradili členské příspěvky v sezóně 2020/21, musí uhradit 25% ročního členského příspěvku.

Kompletní materiály z valné hromady 2021 budou v nejbližší době k dispozici na webových stránkách klubu.

Pro přidávání komentářů je nutné se registrovat a přihlásit.