Členské příspěvky

16_20220220_195614.jpg

Pokyny k platbě členských příspěvků:

 • S výjimkou kategorie žen se příspěvky platí bezhotovostně na účet klubu číslo 239571198/0300.
 • Příspěvky je možné uhradit najednou za zvýhodněnou cenu nebo ve dvou splátkách. 
 • První polovina příspěvků v aktuální sezóně musí být zaplacená do konce září. Druhá polovina příspěvků musí být zaplacena do konce ledna.
 • Při platbě členských příspěvků, uvádějte jako variabilní symbol vždy rodné číslo hráče a do zprávy uvádějte jméno a příjmení.
 • Pokud budete požadovat proplacení části příspěvků z programů zdravotních pojišťoven, před platbou kontaktujte sekretáře oddílu!

Výše ročních členských a oddílových příspěvků pro jednotlivé kategorie:

 • Muži: při platbě v celku 4.000 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 2100 Kč.
 • Junioři: při platbě v celku 4.000 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 2100 Kč.
 • Dorostenci: při platbě v celku 3.800 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 2000 Kč.
 • Starší žáci: při platbě v celku 3.400 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 1800 Kč.
 • Mladší žáci: při platbě v celku 3.400 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 1800 Kč.
 • Elévové: při platbě v celku 3.400 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 1800 Kč.
 • Přípravka: při platbě v celku 1.400 Kč nebo ve dvou splátkách 2 x 800 Kč.
 • Ženy: 3500 Kč (splatné ve 3 splátkách).
 • Žákyně hrající za společné družstvo Vikings-DDM  hradí příspěvky DDM Kopřivnice.