Proběhla 42. Valná hromada klubu

V pátek 17.05. 2024 proběhla valná hromada zapsaného spolku FBC Vikings Kopřivnice, na které bylo zvoleno nové vedení klubu.

Valné hromady se zúčastnilo 25 členů s možnosti hlasovat o návrzích, přednesených předsedou klubu Filipem Bordovským. Po zvolení mandátové komise, schválení programu a volbě ověřovatele zápisu byly předneseny zprávy o činnosti klubu, hospodaření, revizní komise a o činnosti výkonného výboru.

Na řadu přišly body týkající se volby statutárního orgánu, výkonného výboru a kontrolní komise. Do statutárního orgánu byl opětovně zvolen jako předseda klubu Filip BORDOVSKÝ a jako tajemník (sekretář klubu) Robert SOCHA. Dosavadní jednatel klubu Jan KOLIBA do následujícího 3-letého, funkčního období již nekandidoval. Do funkce jednatele klubu byl navržen a následně zvolen Jan MONSPORT. Ve stejném složení jako jsou statutární zástupci si valná hromada schválila výkonný výbor, který bude vykonávat svou funkci po následující tři roky.

Do kontrolní komise byl jako předseda zvolen Jakub KOSTELNÍK. Dalšími členy kontrolní komise byli zvoleni Josef KUSZ a Jakub MONSPORT. Valná hromada dále pověřila nový výkonný výbor přihlášením družstev na novou sezónu 2024/25. Předseda klubu Filip BORDOVSKÝ navrhl zvýšení členských příspěvků na novou sezónu 2024/25, které valná hromada schválila.

Kompletní materiály z valné hromady 2024 budou v nejbližší době k dispozici na webových stránkách klubu.